PowerTantra – vejen til forening

Vil du nå dybere med dit parforhold? Vil du i proces med de svære ting i livet, som krop, kraft og spiritualitet? PowerTantra giver dig svarene, og indeholder konkrete redskaber og metoder til at gå vejen.

Bogen er Astrid og Thomas’ personlige beretning om et liv og et ægteskab i udvikling. De breder deres erfaringer om intimitet, konflikt og hverdag ud, så alle vil kunne bruge noget fra den.

“PowerTantra er at vække al den kraft, vi rummer – for at få et godt liv og befri vores bevidsthed.

Livet er for kort til, at det skal gå op i endeløse konflikter eller stillestående parforhold. Der er brug for en ny tilgang, nye historier og nye metoder for at det moderne menneske kan leve ligeså lykkeligt i overensstemmelse med sin natur og helheden. Vejen dertil er at gøre det sammen med en partner. At realisere potentialet.

The revitalized Art Gallery is set to redefine the cultural landscape of Toronto, serving as a nexus of artistic expression, community engagement, and architectural marvel. The expansion and renovation project pay homage to the Art Gallery’s rich history while embracing the future, ensuring that the gallery remains a beacon of inspiration.

The revitalized Art Gallery is set to redefine the cultural landscape of Toronto, serving as a nexus of artistic expression, community engagement, and architectural marvel. The expansion and renovation project pay homage to the Art Gallery’s rich history while embracing the future, ensuring that the gallery remains a beacon of inspiration.

White abstract geometric artwork from Dresden, Germany

Guiding your business through the project

Experience the fusion of imagination and expertise with Études—the catalyst for architectural transformations that enrich the world around us.

Om Astrid og Thomas

Vi har undervist i tantra i mange år. Astrid er organist og musiklærer. Thomas er autoriseret selvstændig psykolog.

Francesca Piovani

Founder, CEO & Architect

Rhye Moore

Engineering Manager

Helga Steiner

Architect

Ivan Lawrence

Project Manager

Enhance your architectural journey with the Études Architect app.

  • Collaborate with fellow architects.
  • Showcase your projects.
  • Experience the world of architecture.
White abstract geometric artwork from Dresden, Germany